Vandra i naturen runt Sunne
För dig som tycker om att röra på dig och njuta av naturens olika uttryck finns det ett flertal leder i varierad terräng att gå.

Foto: naturverk.com Foto: naturverk.com

Mårbackas naturstig, Back-Kajsas väg
Kombinera gärna ett besök på Selma Lagerlöfs Mårbacka med en vandring längs Back-Kajsas väg. Omsluten av träd och fåglars sång finner kanske även du orden till en liten dikt.

Naturstigen går i en slinga på cirka 3 kilometer med början vid Mårbacka minnesgård. Den passerar resterna av torpet Backarna, där Selma Lagerlöfs barnpiga, Back-Kajsa, bodde med sina föräldrar. Därefter fortsätter leden längs gamla Högbergssätervägen och vidare upp mot toppen av Kajsaåsen, 220 m över havet. Här kan du njuta av milsvid utsikt och kanske medhavd fika. Vandringsstigen går sedan åter längs bergets fot, förbi stenblock och grottor.

Berget är brant och i vissa delar finns inslag av bergarten hyperit. Detta gör att kalkkrävande arter trivs. I området växer flera sällsynta ärtväxter, violer och en och annan orkidé. Bland klippblocken finns bestånd av hassel och häggmispel. Har du tur kan du få se fåglar som ormvråk, korp eller spillkråka eller kanske till och med en älg eller ett rådjur, som trivs i lövbestånden på sluttningarna. 

Leden är i bra ordning och väl markerad med blå ringar runt träden. Skyltar uppsatta här och där berättar om växter och fåglar i området.

Du kan också vandra mellan Mårbacka och Solbacka genom att ansluta till Fornborgsleden.

Karta över Back-Kajsas väg

Sånebyklättens naturreservat, Rottneros
Från Sunne, kör söderut längs väg 45. Cirka 3 kilometer söder om Rottneros tar du till vänster mot Södra Såneby/Öjervik. Efter cirka 1,5 kilometer finns en parkering på vänster sida av vägen. Följ anslutningsleden, som börjar vid nordöstra hörnet av parkeringen. Efter ett kort stycke vänder leden tvärt åt vänster uppför en sluttning. Efter cirka 400 meter kommer du in i reservatet. Vid reservatets gräns går en stig upp till höger mot toppen av Sånebyklätten (133 m.ö.h.).

GÅ PÅ EN GETRYGG
I norra delen är reservatet svagt sluttande. Den markerade ”getryggen” tilltar mot söder, där kullen avslutas med branta sluttningar från högsta punkten.

Från toppen har du en fin utsikt över nedre södra delen av Rottnaälvens dalgång. När du passerat toppen fortsätter stigen längs en smal åsrygg med svag lutning neråt. Det är enklast att gå samma väg tillbaka för att komma till parkeringen.

NATURKRAFTERNA OMFORMADE LANDSKAPET
Det är geologiska intressen som gjort Sånebyklätten till naturreservat, men här finns också en intressant flora och fauna.

Sånebyklätten och dess omgivningar skapades då inlandsisen smälte undan. Smältvatten från isen bildade stora tunnlar inuti inlandsisen, vilka mynnade ut i havet under havsytan. I dessa tunnlar förde de så kallade isälvarna med stor kraft med sig sand, grus, stenar och lösa isblock, som avsattes på havsbottnen vid den närmaste iskanten.

När havet började sjunka undan blev de avsatta sand- och grusavlagringarna utsatta för vågornas och vindarnas krafter. Detta ser du tydligt i det mjukt böljande landskapet runt Rottneros.

Sånebyklättens nedre delar domineras av gran med inslag av asp. Toppområdet domineras av tall och björk.

I naturreservatets lövrika delar finns det gott om småfåglar, exempelvis grönsiska, nötskrika, trädkrypare, tofsmes, bofink, lövsångare och talgoxe.

Karta

Faktablad och karta över Sånebyklätten

Att tänka på införd din vandringstur!
Ha på dig skor som har bra grepp och ger stöd åt foten! Det kan vara blött i markerna och terrängen kan vara ojämn.

Med lätt packning får du en skönare vandring. Ta med dig något att äta ifall energin skulle tryta, regnkläder om det är risk för nederbörd och en vattenflaska. Ett första-hjälpen-kit med bland annat skavsårsplåster bör finnas med i ryggsäcken.

Solskydd, insektsskydd

Kläderna bör vara oömma och täckande om du går i snårig terräng eller högt gräs.Täckande kläder ger bättre skydd mot fästingar. Badkläder kan vara bra att ha med. Det finns många småsjöar som inbjuder till ett svalkande dopp.

Gåstavar eller en vandringsstav underlättar vandringen.

Tills sist, glöm inte kartan och kanske en kompass och så kameran förstås! Och tänk på att inte lämna spår efter dig i form av skräp!

Vill du veta vad du får och inte får göra i den svenska naturen kan du läsa om allemansrätten på www.naturvardsverket.se/allemansratten